6.17.2013

Father 's day 探Totoro父親節節目原本到圓方lunch,但上完PG太晏,
carpark都full唯有轉地到海港城, 反而等一陣都有位。
去咗食我地喜愛既牛丸河!!
上年上完游水堂已經嚟過,不過要抱住,
今年已經可以坐喺到,不過要我監督扶住

好在唔係太熱,唔係冇得去食~

食完後就去影龍貓,

龍貓專門店會登陸
LCX
有個經典場景喺到比人影相,都唔算好多人

小檬等巴士遇見龍貓!
好有心思,安排埋把紅色遮


算似嗎?
影BB好難影,一放手佢已經走,
影得耐又驚後面小哂鬼,

好在今次小檬都算合作,雖然就係影得好好
算到此一遊啦!

影相場景只得一個,
有其他壟貓裝修圍板都照影!

又嚟happy face


呢張好靚

另外有的電影poster展覽出嚟,有幾多套你係睇過呢? 

5 則留言:

 1. Dull♥17.6.13

  嘩,個經典場景我都要去影下先,我好鐘意宮崎駿架
  [Gen Mami回覆06/20/2013 18:27:06]go..go..go ~

  回覆刪除
 2. 查媽【美子】18.6.13

  我地星期日都係果度呀~ 不過就冇排隊影呢~
  [Gen Mami回覆06/20/2013 18:26:52]唔多人排,我地就排得好快。遇唔見你添,等我抱吓晉晉靚仔嘛

  回覆刪除
 3. 妹豬18.6.13

  小檬個happy face真係電死人
  [Gen Mami回覆06/20/2013 18:25:48]630整比你睇。。拎定相機喇

  回覆刪除
 4. 小P MaMa20.6.13

  又一靚靚影相位, 多謝介紹:)
  [Gen Mami回覆06/20/2013 18:24:50]都幾得意架,如果遲啲間舖開咗唔知仲有冇呢?

  回覆刪除
 5. 都幾靚喎,等我都搵日去影吓相先
  [Gen Mami回覆06/20/2013 18:24:44]都幾得意架,如果遲啲間舖開咗唔知仲有冇呢?

  回覆刪除